Onderdelen van de viool
Geschiedenis van de viool
Onderhoud van de viool
Flageoletten
Versieringen
Vingerstelling versus voortekens
Studeren!?
Spelletjes
play-in 2005
vervolg play-in
kleuterviool
afsluiting 2004-2005
Samenspelen met Janine Jansen
Parnas december 2005
A7 december 2005
Sneek december 2005
foto's dec 2005/ jan 2006
Kaatslandfestival
Voorspeelavond 5 april 2006 Sneek
Voila!
Leerlingen spelen met Brennivin
koninginnedag 2006
Harmonieconcert 9 juni 2006
Parnasconcours 2006
afsluiting seizoen juli 2006
Zirkus Quatsch
Strijkersfestival November 2006
herfst-winter voorspeelavond 22-11-2006
Douwe en het openluchttheater
Concours Parnas 2007
Princessedag 2007
Laatste voorspeelavond Beetsterzwaag
Midzomerconcert 3 muziekscholen Princessehofmuseum
Afsluitingen seizoen 2006-2007
Theorie toetsen
Muzikale woorden
Stijlen en Componisten
Noten lezen/notatie en aanwijzingen
Toonladders
Intervallen en akkoorden
Maat en Ritme
Lesaanvulling
muziekboeken
Kleine terts toonladder

De kleine terts (oftewel mineur, moll) toonladder bestaat uit de afstanden

1__1/2__1__1__1/2__1__1


Als voorbeeld neem ik nu toonladder a-klein.Deze heeft net als toonladder C-groot geen voortekens.

a__b c__d__e f__g__a


Als je de mineur toonladder speelt op je viool dan klinkt de heenweg niet zo mooi ,echter de terugweg wel.Daarom wordt deze toonladder ook wel harmonisch of melodisch gespeeld.

In de harmonische kleine terts toonladder wordt de 7e toon (door een toevallig voorteken) verhoogt.Terug naar het voorbeeld toonladder a-klein zou dat betekenen dat de g met een halve afstand verhoogt wordt naar een gis.De afstand is nu 1 1/2 tussen de f en gis! De toonladder a-klein harmonisch bestaat dus uit de noten

a__b c__d__e f____gis a.


In de melodische kleine terts toonladder wordt ,enkel op de heenweg, (door toevallige voortekens) de zesde en zevende toon verhoogt. Op de terugweg worden deze noten weer hersteld.Terug naar het voorbeeld toonladder a-klein zou dat betekenen dat zowel de f naar de fis als de g naar de gis verhoogt worden op de heenweg. De toonladder a-klein melodisch (hier heen en terug weergegeven) bestaat dus uit de noten

(heen) a__b c__d__e__fis__gis a (terug) a__g__f e__d__c b__aZoals ik al beschreef, heeft de de toonladder a-klein net als toonladder C-groot geen voortekens.Daarom zijn het paralleltoonladders van elkaar. Bij de grote terts toonladder had ik al aangegeven hoe je (met behulp van de ezelbruggetjes) er achter kan komen hoeveel voortekens een bepaalde majeurtoonladder heeft. Zowel mineur als majeurtoonladders kun je weergeven in de kwintencirkel. Buiten de cirkel staan de majeurtoonladders en binnen de cirkel de mineurtoonladders.Met de klok mee krijg je (de optelling van) kruizen en tegen de klok in (de optelling van)mollen. Zoals je ook in de kwintencirkel hieronder ziet worden de majeurtoonladders met een hoofdletter weergegeven en de mineurtoonladders met een kleine letter.Een compositie die als voortekens twee kruizen heeft kan dus in D-groot of in b-klein staan.De laatste noot geeft dan de doorslag.Is de laatste noot een d(in compositie met twee kruizen)dan staat deze compositie in D-groot. Is de laatste noot een b(bij 2 kruizen) dan staat de compositie in b-klein .Bij deze laatste is er grote kans dat er in het stuk toevallige voortekens staan voor de g(gis) en a(ais).Dit zijn dan die verhoogde zesde en zevende toon.Toonladders
overige toonladders