Onderdelen van de viool
Geschiedenis van de viool
Onderhoud van de viool
Flageoletten
Versieringen
Vingerstelling versus voortekens
Studeren!?
Spelletjes
play-in 2005
vervolg play-in
kleuterviool
afsluiting 2004-2005
Samenspelen met Janine Jansen
Parnas december 2005
A7 december 2005
Sneek december 2005
foto's dec 2005/ jan 2006
Kaatslandfestival
Voorspeelavond 5 april 2006 Sneek
Voila!
Leerlingen spelen met Brennivin
koninginnedag 2006
Harmonieconcert 9 juni 2006
Parnasconcours 2006
afsluiting seizoen juli 2006
Zirkus Quatsch
Strijkersfestival November 2006
herfst-winter voorspeelavond 22-11-2006
Douwe en het openluchttheater
Concours Parnas 2007
Princessedag 2007
Laatste voorspeelavond Beetsterzwaag
Midzomerconcert 3 muziekscholen Princessehofmuseum
Afsluitingen seizoen 2006-2007
Theorie toetsen
Muzikale woorden
Stijlen en Componisten
Noten lezen/notatie en aanwijzingen
Toonladders
Intervallen en akkoorden
Maat en Ritme
Lesaanvulling
muziekboeken
Geschiedenis van de vioolDe strijkinstrumenten hebben, net als andere instrumenten,zich heel langzaam ontwikkelt.Hoe alledaagser/gewoner het instrument is en hoe intensiever het wordt gebruikt, des te moeilijker valt het om de ware oorsprong te achterhalen. De strijkinstrumenten,vergelijkbaar met die van tegenwoordig zijn pas gesignaleerd in de 18e eeuw.Snaarinstrumenten als voorloper van de viool komen veel langer voor in een uitgestrekt gebied.

Eerste bekend zijnde snaarinstrument is de RAVANASTRON.Een afbeelding wordt hier weergegeven.Dit is een tokkelinstrument uit Cylon afkomstig (5000 jaar voor Chr.).Het heeft een bamboeklankkast met twee snaren.
Oorsprong van de eenvoudigste viool ligt in Koerdistan.Vandaar kwamen de vroeg middeleeuwse Perzische violen vandaan. De KEMANGEH was al een strijkinstrument met een heel primitieve boog.Het bestond uit een halve kokosnoot met een cilindrische hals.Een afbeelding vind je hier .


In diezelfde tijd was in India de hoger ontwikkelde SARANGI populair.Deze had gelijk gestemde snaren. afbeelding. Tijdens de 6e-8e eeuw in Byzantium was er de GESTREKEN LIER.Deze had bourdonsnaren en er werd gebruik gemaakt van natuurlijke flageolettonen. afbeelding. In de Arabische wereld was er de REBAB(spijkerviool)Deze was zeer geliefd en was zeer waarschijnlijk als oervorm uitgangspunt voor de viool.afbeelding.

Hoe en wanneer het strijkinstrument naar Europa werd gebracht blijft een open vraag.Handelskaravanen waren een communicatiemiddel, dus waarschijnlijk zijn arabieren van Noord-Afrika naar Zuid-Spanje gegaan en vandaaruit hebben zij zich zo verspreid over Frankrijk en Italie.Begin 11e eeuw zijn er violen in Polen,Bulgarije en Rusland gesignaleerd.In Bulgarije was dit de GADULKA (afbeelding) en in Rusland de GUDOK (afbeelding). De eerste afbeeldingen van de instrumenten op de fresco's dateren uit de 11e eeuw.afbeelding. De instrumenten werden steeds op de zelfde manier gespeeld.Eerst laag op de borst en de instrumenten kwamen steeds hoger te zitten.

Eind 15e eeuw komt de naam VIOL voor het eerst geschreven voor.Viol verwijst naar een zoetklinkend snaarinstrument met een vlak achterblad dat zittend wordt gespeeld.Tegen het midden van de 16e eeuw vinden we in de landen Frankrijk,Duitsland,Polen en Rusland heel wat verschillende benamingen,waaronder de 4 bekendste vielle (een Latijnse benaming die in Frankrijk gebruikt wordt,van dit woord komt "viool") , rebec (oorsprong in Arabie bij de Rebab) ,fydyl (vedel, de Duitse benaming hiervoor is Geige en Frans Gigue) ,crwth (een primitief instrument waarbij voetje van de kam doorgaat naar de achterkant als voorloper van de stapel).

Uit de vielle en vedel ontwikkelden zich in de eerste helft van de 16e eeuw twee instrumentenfamilies: de VIOLA en de LIRA.De Lira da Braccio lijkt het meest op de latere viool. Kort na 1520 zien we de viool voor het eerst in documenten en schilderijen.In het schilderij van Gaudenzo Frerrari " La Madonna della arancie" staat een klein kind afgebeeld met een kleine viool.

vioolbouw in Italie