Onderdelen van de viool
Geschiedenis van de viool
Onderhoud van de viool
Flageoletten
Versieringen
Vingerstelling versus voortekens
Studeren!?
Spelletjes
play-in 2005
vervolg play-in
kleuterviool
afsluiting 2004-2005
Samenspelen met Janine Jansen
Parnas december 2005
A7 december 2005
Sneek december 2005
foto's dec 2005/ jan 2006
Kaatslandfestival
Voorspeelavond 5 april 2006 Sneek
Voila!
Leerlingen spelen met Brennivin
koninginnedag 2006
Harmonieconcert 9 juni 2006
Parnasconcours 2006
afsluiting seizoen juli 2006
Zirkus Quatsch
Strijkersfestival November 2006
herfst-winter voorspeelavond 22-11-2006
Douwe en het openluchttheater
Concours Parnas 2007
Princessedag 2007
Laatste voorspeelavond Beetsterzwaag
Midzomerconcert 3 muziekscholen Princessehofmuseum
Afsluitingen seizoen 2006-2007
Theorie toetsen
Muzikale woorden
Stijlen en Componisten
Noten lezen/notatie en aanwijzingen
Toonladders
Intervallen en akkoorden
Maat en Ritme
Lesaanvulling
muziekboeken
vioolbouw in Italie

Als we over de lange geschiedenis van de vioolbouw praten denken de meeste onder ons onmiddellijk aan de Italiaanse vioolbouwers uit de 17e/18e eeuw en speciaal aan een paar Cremonese vioolbouwerfamilies zoals Amati,Stradivari en Guarneri,wiens namen zijn verbonden met de hoogste kwaliteit van de instrumentenbouw.Het idee dat de wieg van de viool in Italie ligt werd versterkt door de duidelijke aanwezigheid van de viool in de Italiaanse schilderskunst,door de aanwezigheid van eerste gedrukte muziek voor de viool in Italie en door het algemeen hoog niveau in de Italiaanse vioolbouw.

De eerste bekende vioolbouwer was daar Caspar de Salo(1540-1611).Hij vestigde zich in Brescia en net als veel vioolbouwers uit het noorden kwam hij uit een familie van musici.Zijn vader, oom en 3 broers waren violisten.Hij bouwde vooral veel altviolen. In tegenstelling tot de andere vioolbouwers uit familie van musici werd hij tamelijk rijk.

In Cremona maakt de vioolbouw zijn belangrijkste ontwikkeling.Al in de laatste 30 jaar van de 16e eeuw was de Cremonese vioolbouw zeer verschillend van de Bresciaanse en Zuid-Duitse vioolbouw.In deze nieuwe traditie had de vioolbouw geen verbinding meer met het milieu van de muzikanten en vedelaars.Integendeel,de vioolbouw deed zijn wortels schieten in het milieu van de kunstenaars en burgerij omdat steeds meer belangrijke Cremonese vioolbouwers uit de families van de rijke kooplieden en notabelen kwamen.De grondlegger van deze Cremonese vioolbouwertraditie was Andrea Amati.Na zijn dood zetten zijn zonen Giro Lamo en Antonio zijn werk voort.Maar vooral zijn kleinzoon Nicolo Amati (1596-1684) werd beschouwd als belangrijkste vioolbouwer in de eerste helft van de 17e eeuw.De roem van de familie Amati werd overtroffen door een leerling van Nicola Amati,nl ANTONIO STRADIVARI.Nog tijdens zijn (Antonio Stradivari) leven werden zijn instrumenten, zowel in Italie als elders, zeer gezocht hoewel de instrumenten van Amati meer gewaardeerd werden.Pas aan het eind van de 18e eeuw werden de instrumenten van Stradivari(vooral uit de "gouden periode") de hoofdbron van inspiratie van vioolbouwers overal in Europa. Tot het eind van de 19e eeuw zijn de instrumenten op grote schaal gekopieerd (vaak met valse etiketten) in de grote vioolbouwcentra Mirecourt en Markneukirchen.
Een andere belangrijke vioolbouwer was Josephus de 2e van de Guarneri-familie. Ook wel Guaneri "del Gesu" (of Jesus)genoemd omdat hij zijn violen binnenin merkte met de letters IHS, wat staat voor "Iesus hominum salvator"(Jesus, Saviour of mankind). De beroemde violist Paganini speelde op een viool van hem, die hij "il canone" noemde.Geschiedenis van de viool
geschiedenis van de stok